Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców. Uzyskałam dyplom na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Posiadam certyfikat psychoterapeuty dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, Poradni Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży AGA, Ośrodku Socjoterapeutycznym „Szansa”, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Stokrotka”, Ambulatorium Psychoanalitycznym. Współpracuję z Komitetem Ochrony Praw Dziecka uczestnicząc w kapitule konkursu „Świat przyjazny dziecku”. Jestem autorką artykułów dla czasopism psychologicznych „Charaktery” i „Dialogi”. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Swoją pracę superwizuję u certyfikowanych psychoterapeutów.