Formy pomocy

Konsultacja

Konsultacja poprzedza każdy rodzaj pracy psychologicznej. Pomaga rozpoznać problemy i trudności, a także wybrać odpowiednią formę pomocy.

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

Służy pomocy w zrozumieniu i zmianie trudności, z jakimi boryka się dziecko lub nastolatek. Pomaga poznać uczucia i mechanizmy zachowań oraz zmienić je . W zależności od wieku wykorzystuję różne metody pracy: zabawę, rysunek, rozmowę. Często do uzyskania poprawy w funkcjonowaniu dziecka lub nastolatka potrzebna jest pomoc rodziców.

Konsultacje dla rodziców

Ich celem jest lepsze zrozumienie zachowań i emocji dziecka lub nastolatka oraz pomoc w rozwiązaniu problemów i trudnych sytuacji. Służą poprawie relacji w rodzinie. Pomagają w lepszym rozumieniu własnych rodzicielskich problemów. Spotkania z rodzicami są jednocześnie formą pomocy dziecku.

Konsultacje przeznaczone są również dla przygotowujących się do rodzicielstwa „młodych” rodziców.

Konsultacje mogą być pomocne rodzicom w problemach i pytaniach związanych z wychowywaniem dziecka oraz pojawiających sie wraz z kolejnymi etapami rozwoju dziecka.